Kalkulátor zátěže koně

Zadejte hodnoty

Druh práce Rychlost jízdy (m/min) Počet minut
Krok 67
Pracovní klus 157
Střední klus 250
Cval 420
Váha
Jezdec
Kůň

Souhrn a výsledek

Při práci:
V kroku minut
V lehkém klusu minut
Ve středním klusu minut
Ve cvalu minut
Při váze:
Jezdce kg
Koně kg
Celkem:
Záchova 0MJ
Celkový součet práce (SEK) je 0MJ
Míra zátěže Lehká práce

Doporučené krmení pro lehkou práci