Jiří Bláha

Jiří Bláha / jezdec – vytrvalost

Jiří Bláha je vytrvalostním jezdcem na koni HARAM.
HARAM
Plemeno: Shagya-arab, hnědák, valach, nar. 17.5.2013
Otec: 1243 MERSUCH I-CZ
Matka: HAGAR CZ-Sh-A-276

Odkud znáte PROVET?
V minulos] jsem řešil problém s nevhodným krmením svého koně a PROVET mi doporučila kamarádka (má současná trenérka).

Je pro vás PROVET jedinečný? V čem?
Jedinečný je pro mě dm, že druh a množství krmení je tvořeno koni přímo na míru dle jeho aktuálních potřeb.

Jaké používáte veterinární přípravky, jak dlouho a s jakým výsledkem?
Jsou to PROVET®ELYT, LIV, ALGI, JOINT PLUS a jsem s nimi nadmíru spokojený.

Jak vám vyhovuje balení veterinárních přípravků (nádoby, design)?
Balení mi vyhovuje. S nad jen, že některé přípravky se v nových černých nádobách hůře dávkuji (jsou hůře viditelné v dávkovači)

Víte, že jsou veterinární přípravky mnohem více koncentrované, než mají jiní výrobci?
Ano vím.

Jaké krmivo krmíte, jak dlouho a s jakým výsledkem?
Druhým rokem je to PROVET®MÜSLI SPORT a vzhledem k dobré kondici koně, jsme s ním velmi spokojeni.

Nechali jste si někdy sestavit krmné dávky pro určité koně Jiřím Skalickým?
Ano, jak jsem se zmínil v bodě2. Krmení je tvořeno koni přímo na míru, dle jeho aktuálních potřeb.

Víte o seminářích, které pořádá PROVET a přednáší Jiří Skalický?
Ano vím. Vzhledem ke skutečnos], že naše disciplína je velmi specifická, měli jsme individuální seminář.

Zúčastnili jste se nějakého semináře společnosti PROVET? Kdy, s jakou tématikou a jak jste spokojeni? CO VÁM NEJVÍCE UTKVĚLO V PAMĚTI?
Ano samozřejmě. Utkvěl mi zejména Individuální přístup a péče o koně.

Když se řekne PROVET, co se vám vybaví nejdříve?
Jiří Skalický a výborná spolupráce.