Jiří Bláha / jezdec – vytrvalost

Kůň HARAM, plemeno: Shagya-arab, hnědák, valach, nar. 17.5.2013 otec: 1243 MERSUCH I-CZ, matka: HAGAR CZ-Sh-A-276.

1. Odkud znáte PROVET?

V minulos] jsem řešil problém s nevhodným krmením svého koně a PROVET mi doporučila kamarádka (má současná trenérka).

2. Je pro vás PROVET jedinečný? V čem?

Jedinečný je pro mě dm, že druh a množství krmení je tvořeno koni přímo na míru dle jeho aktuálních potřeb.

3. Jaké používáte veterinární přípravky, jak dlouho a s jakým výsledkem?

Jsou to PROVET®ELYT, LIV, ALGI, JOINT PLUS a jsem s nimi nadmíru spokojený.

4. Jak vám vyhovuje balení veterinárních přípravků (nádoby, design)?

Balení mi vyhovuje. S nad jen, že některé přípravky se v nových černých nádobách hůře dávkuji (jsou hůře viditelné v dávkovači)

5. Víte, že jsou veterinární přípravky mnohem více koncentrované, než mají jiní výrobci?

Ano vím.

6. Jaké krmivo krmíte, jak dlouho a s jakým výsledkem?

Druhým rokem je to PROVET®MÜSLI SPORT a vzhledem k dobré kondici koně, jsme s ním velmi spokojeni.

7. Nechali jste si někdy sestavit krmné dávky pro určité koně Jiřím Skalickým?

Ano, jak jsem se zmínil v bodě2. Krmení je tvořeno koni přímo na míru, dle jeho aktuálních potřeb.

8. Víte o seminářích, které pořádá PROVET a přednáší Jiří Skalický?

Ano vím. Vzhledem ke skutečnos], že naše disciplína je velmi specifická, měli jsme individuální seminář.

9. Zúčastnili jste se nějakého semináře společnos] PROVET? Kdy, s jakou téma]kou a jak jste spokojeni? CO VÁM NEJVÍCE UTKVĚLO V PAMĚTI?

Ano samozřejmě. Utkvěl mi zejména Individuální přístup a péče o koně.

10.Když se řekne PROVET, co se vám vybaví nejdříve?

Jiří Skalický a výborná spolupráce.

Jiří Bláha / jezdec – vytrvalost